Uncategorized

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz. Bunun için; • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip …

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI Devamı »

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunu sağlamak için; • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz. • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını …

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI Devamı »

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için; • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız. • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz. • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının …

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI Devamı »