Seher Otel

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI

Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın; • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiktlerine/sertifikalarına sahip olmasına, • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına, • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor …

SÜRDÜRÜLEBİLİR SATIN ALMA POLİTİKASI Devamı »

GÜNTER SEHER OTEL – SATIŞ POLİTİKASI

Şirket politikamız dahilinde rezervasyona 3 GÜN kalana kadar iptal edip ücret iadesi alma hakkınız bulunmaktadır. 3 Gün içerisinde ki iptallerde veya rezervasyona gelmeme durumunda ücret iadesi yapılmamaktadır. Rezervasyonunuza kendinizin ya da birinci dereceden akrabalarınız geçerli sebepleri (hastalık,kaza,ölüm vb.) resmi bir rapor ile belgelendirildiği sürece iptali veya değişikliği kesintisiz yapılacaktır.

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz. • Cinsiyett farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız. • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız. • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz. • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız. • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı …

KADIN HAKLARI VE CINSIYET EŞITLIĞI POLİTİKASI Devamı »

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz. Bunun için; • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip …

ENERJİ VERİMLİLİĞİ POLİTİKASI Devamı »

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bunu sağlamak için; • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz. • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını …

ÇOCUK HAKLARI POLİTİKASI Devamı »

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için; • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız. • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz. • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının …

ÇEVRE KORUMA VE ATIK YÖNETİMİ POLİTİKASI Devamı »